تا حالا به این فکر کردین که چه جوری کامپایلر زبان C  تو زبان C نوشته شده!

خوب اگه بخواد قضیه این طوری ادامه پیدا کنه که هیچ وقت به هیچ چیز نمی رسیم؟
جواب اینه که اولین کامپایلر  زبان C و چند تای ابتدایی دیگر آن  در اسمبلی نوشته شده و سپس کامپایلر هایی دیگه به زبانی که کامپایل میکنن نوشته میشن. به یه چنین چیزی Bootstrapping گفته میشه که فکر نکنم تعریف دقیقش این باشه و فارسیش میشه راه اندازی خودکار(تو ویکی پدیا نوشته بود من نمی دونم!).برای مثال زیان های Pascal،Ada،PythonوVisual Basic چنین کامپایلر هایی دارند.

دیگه چیزی از این مبحث نمی دونم اما چون جالب انگیز بود دیدمش گفتم که یکم در موردش بنویسم!


منابع:

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(compilers

(http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language