تازه گیا یه شعر دیدم که افقی و عمودی بخونیم فرقی نداره،به غیر از «تو دیگر» که یکم کارو خراب کرده!(برای سهولت در خواندن تو جدول گزاشتمش D:* )

اگه کسی می دونه اسم این آرایه چیه به منم بگه (:

از چهره

افروخته

گل را

مشکن

افروخته

رخ مرو

 تو دیگر

به چمن

گل را

تو دگر

مکن خجل

ای مه من

مشکن

به چمن

ای مه من

قدر سخن


پی. اس. :هفته بعد که امتحانای نهایی شروع می شه(چه قدر زود گذشت انگار همین دیروز سال سوم شروع شد.) و بعدشم که باید بشینم واسه کنکور بخونم(هر چند این مورد به ثابت قدمی من هم بستگی داره!) بعدم که باید برم داشگاه بعد کار بعد ... اوووه ... چقدر کار دارم نمیدونم واسه خودم هیچی وقت می مونه یا نه!؟هر چند فقط می خواستم بنویسم که شاید دیگه کلا وقت سر زدن به وبلاگمم نداشته باشم(نه این که تا به حال هر روز یه مطلب میزاشتم!)

همین دیگه ... در تمامی مراحل زندگی موفق باشید ;)